Półkolonia letnia

PÓŁKOLONIA LETNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W MIELCU DLA KLAS I-III
24.06- 05.07.2024 w godzinach: 6:30 – 15:30
CENA: 320 zł


Podczas letnich półkolonii:
-organizowane będą zajęcia tematyczne, które nie pozwolą nudzić się waszym dzieciom: wycieczki wyjazdowe, wyjścia do kina, warsztaty prowadzone przez specjalistów, gry i zabawy
-wiele innych ciekawych i interesujących zajęć w programie, które będą umieszczone na stronie naszej szkoły.
Zapewniamy gorący, dwudaniowy obiad.PROGRAM PÓŁKOLONII LETNIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W MIELCU
Termin realizacji: 24.06.2024-05.07.2024


CELE OGÓLNE:
-Stworzenie dzieciom warunków do ciekawego i aktywnego spędzania wolnego czasu.
-Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie oraz odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.
-Propagowanie wartości profilaktycznych.
-Promowanie zdrowego stylu życia, zdrowego żywienia.
-Rozwijanie sposobów ekspresji uczuć i emocji.
-Stymulowanie rozwoju umysłowego i fizycznego.

METODY PRACY:
-pogadanki,
-konkursy, quizy
-zajęcia czytelnicze
-filmoteka małego człowieka
-zajęcia sportowo-ruchowe
-gdy i zabawy integracyjne
-zajęcia relaksacyjne

FORMY PRACY:
-indywidualna,
-zespołowa,
-zbiorowa

RAMOWY PLAN DNIA PÓŁKOLONII:
-6:30-8:00 przychodzenie dzieci, odnotowywanie obecności, rozmowy indywidualne, pogadanka dotycząca zachowania bezpieczeństwa oraz zajęć na terenie szkoły, sali gimnastycznej, sali w której organizowane są zajęcia, przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek dalszych i bliższych
-8:00-9.30 zajęcia w grupach
-9:30-10:00 drugie śniadanie
-10:00-12:30 zajęcia zorganizowane przez wychowawcę zgodnie z harmonogramem półkolonii, wyjścia, wycieczki zorganizowane
-12:30-13:00 obiad
-13:00-15:30 gry i zabawy przy stolikach,turnieje sportowe,zajęcia zorganizowane na świeżym powietrzu,zajęcia relaksacyjne, zajęcia plastyczne,odbiór dzieci przez opiekunów, rozejście się do domów.

Skip to content